Uchovávanie si vašich úspor
vo forme investičného zlata

Vlastníctvo zlata umožňuje prekonať aj najtvrdšie obdobia krízy a zachovať si blahobyt bez ohľadu na systémové zmeny.

Investičné zlato

PONÚKAME UNIKÁTNY MODEL Nákupu fyzického investičného zlata

Radi by sme vám predstavili unikátny model nadobudnutia fyzického zlata. Formou založenia MAJETKOVÉHO ÚČTU vedenom vo fyzickom zlate, ktoré zodpovedá štandardu „Good Delivery“

Nakupujte s nami jednoducho celosvetovo zlato online.

Zabezpečíme vám otvorenie účtu online z pohodlia vašich domovov.
Ochranu Vašich vkladov pred hyperinfláciou, konverziou meny, stratou hodnoty.
Uchovajte si vaše úspory vo forme investičného zlata.


​ Výnimočnosť zlata aj v čase neistoty - zlato si drží hodnotu, peniaze nie.​ ​

LEN PÁR KROKOV K VÁŠMU ONLINE NAKUPOVANIU FYZICKÉHO ZLATA
 • Vyžiadajte si prístup do online aplikácie
 • Založte si vás majetkový účet
 • Jednoducho nakupujte a predávajte online sami
 • Transparentnosť a aktuálny prístup k informáciám
 • Uskladnenie alebo expedícia vášho zlata
ONLINE APLIKÁCIA

NAŠICH 5 PILIEROV

01

Majetkový účet otvorený vo fyzickom zlate.

02

Likvidné zlato: predaj zlata do päť dní. Žiadne poplatky pri predaji​.

03

Automatická úschova zlata v trezore, prípadné zaslanie domov.​

04

Biznis model: rezervovanú hodnotu zlata splácate.

05

Za tip na niekoho ďalšieho dostanete
1 gram zlata.

INVESTIČNÉ ZLATO

LBMA

Cenu zlata neovplyvňuje politika centrálnych bánk a nepodlieha ani inflácií. Špeciálne odliatky alebo tehličky vyrába spoločnosť ARGOR-HERAEUS vo Švajčiarsku vo veľkostiach od 1g do 1kg .

Tieto zliatky sa nakupujú prostredníctvom renomovaných veľkoobchodných platforiem a bánk, ktoré získavajú zlato od výrobcov schválených LBMA, ako sú napríklad Heraeus alebo Münze Österreich, ktoré zaručujú rýdzosť zlata. Takémuto typu zlata hovoríme aj investičné zlato.

Investičné zlato je forme fyzického zlata, ktoré zodpovedá normám London Bullion Market Association [Londýnska asociácia pre obchodovanie s drahými kovmi], alebo iným, kvalitatívne rovnocenným normám, a ktoré bolo vyrobené v medzinárodne uznávaných rafinériách.

Kvalita zlata

Viac

REZERVÁCIA ZLATA

Viac

ONLINE APLIKÁCIA

Viac

ÚSCHOVA/DODANIE ZLATA

Viac

ZMLUVNÝ VZŤAH

Viac

VÝHODY SPORENIA ZLATOM

Výhody sporenia na majetkovom účte krytým zlatom
 • Nadčasová úschova hodnoty = ochrana proti inflácii, znehodnoteniu meny, stabilná hodnota hotovosti
 • Likvidita zlata = unikátny model, kde je predaj zlata možný do 5 bankových dní
 • Konvertibilita zlata = do akejkoľvek protihodnoty, akejkoľvek meny
 • Bezpečnosť = zlato je uschované v trezore Raiffeisen bank vo Viedni
 • Výhodná cena kúpy zlata = cost average effect = rozloženie splácania v čase
 • Výhodný predaj za London Fix ~ 0% prirážka
 • Komfort užívania = založenie vlastného majetkového účtu online
 • Kúpa a predaj zlata ONLINE
 • Prístup k účtu 24/7
 • Výber medzi úschovou a fyzickým dodaním celého zlata alebo jeho časti = profesionálne trezory
  v zahraničí, alternatívne možnosť požiadať o dodanie celého množstva tovaru, alebo jeho časti na určenú dodaciu adresu

PREČO PRÁVE ZLATO

DÔVODY, PREČO ZVOLIŤ PRÁVE ZLATO

Neviete, prečo vlastniť zlato? Tu je pár bodov, prečo by mal každý z nás vlastniť aspoň pár gramov zlata, či už pre seba alebo ako zábezpeku pre svoju rodinu!

„Zlato je najstarším drahým kovom v celosvetovej spoločnosti. Je to jedinečná komodita, ktorá vždy mala a vždy bude mať svoju pevnú hodnotu. Symbolizuje istotu, záruku, bezpečie. Zlato začalo písať svoju históriu už od čias egyptských faraónov. Po celé tisícročia plnilo rôzne funkcie. Platidlo, šperky, dary, neskôr sa začalo využívať v medicíne, módnom priemysle, stavebníctve a v mnohých iných odvetviach. Odjakživa bolo symbolom bohatstva, ukážkou vkusu, bezpečnou investíciou.

Posledné desaťročia je zlato významné najmä vo svete financií a bankovníctva. Jeho hodnota neustále stúpa a podľa expertov bude tento rast naďalej pokračovať. Mimochodom, zlato je cenné nielen ako komodita, ale aj ako kov samotný. Má mimoriadne vlastnosti, je odolné voči hrdzaveniu, má krásnu farbu. Je dokonalé po všetkých stránkach."

Istota

Istota / Bezpečnosť

Osvedčená forma investovania , dlhodobo uchováva hodnotu majetku. Zlato si neustále drží hodnotu v čase. Napríklad investori si kupujú zlato nie na základe toho, aby okamžite zbohatli, ale kvôli tomu, aby si ochránili svoj majetok pred znehodnotením. Peniaze, ktoré máte uložené doma alebo v banke, postupne strácajú hodnotu. Zlato je presný opak.
LIKVIDITA ZLATA

LIKVIDITA ZLATA

Obchodovanie so zlatom po celom svete. Zlato je zlatom kdekoľvek na svete. Zlato môžete pohodlne a bez problémov predať na akomkoľvek mieste na svete. Veľmi výhodné je ak si zlato kúpite tam kde ho časom od vás bez problémov odkúpia za veľmi výhodnú cenu.
NEZÁVISLOSŤ ZLATA

NEZÁVISLOSŤ ZLATA

Nezávislosť na politike, štáte alebo mene. Buďte nezávislí od okolia. Veľká výhoda, ktorú prináša práve zlato, je jeho nezávislosť. Svetovú cenu zlata neovplyvní žiaden štát, žiadna mena, zlato je jednoducho nezávislé.
VZÁCNOSŤ ZLATA A ZLATÁ REZERVA

VZÁCNOSŤ ZLATA A ZLATÁ REZERVA

Ukladanie si časti svojho majetku do cenných kovov ako je zlato. Vytvorenie si zlatej rezervy investovaním do zlata, lebo práve zlato predstavuje najlepšiu rezervu na zlé časy. Zlato napríklad ako dedičstvo nestráca svoju hodnotu a môže tak vašej rodine zabezpečiť finančnú istotu aj po niekoľkých rokoch. Napríklad aj centrálne banky uchovávajú časť svojich rezerv v zlate, tak prečo to neurobiť tiež.
OSLOBODENIE OD DPH

OSLOBODENIE OD DPH

V prípade, ak by ste chceli predať svoje zlato o pár rokov, tak zisk, ktorý zarobíte na predaji, sa nezdaňuje a je celý váš. Pri iných produktoch, kde zarábate, to tak ale nie je.

To však neplatí pre právnické osoby, ak majú nakúpené zlato ako súčasť majetku firmy.

O NÁS/NAŠI PARTNERI

ARTHUR Gold

ARTHUR Gold

ARTHUR Gold je obchodným partnerom Phoenix Investor SK, s. r. o., ktorý je exkluzívnym spolupracujúcim partnerom rakúskej spoločnosti ACI All Commodity Integrating, ktorá sa špecializuje na sprostredkovanie nákupu a predaja drahých kovov. Je nadobúdateľom licencie administratívneho a transakčného softvéru, dostupného na Internete, prostredníctvom ktorého cestou predaja na diaľku ponúka a spravuje svoje služby. Činnosť spoločnosti ACI sa obmedzuje na predaj drahých kovov. Spoločnosť ACI na internetovej stránke ACI All Commodity Integrating poskytuje klientom nasledujúce služby:
 • nákup tovaru
 • spravovanie depozitov drahých kovov a ich danie k dispozícii registrovaným klientom
 • zorganizovanie uskladnenia tovaru pre registrovaných klientov
 • zorganizovanie dopravy tovaru, ako aj zorganizovanie predaja tovaru, predaného spoločnosťou ACI klientovi a skladovaného spoločnosťou ACI.
 • Individuálne poradenstvo alebo odporúčanie poskytuje práve cez spolupracujúcich partnerov ako je v SR a ČR exkluzívne Phoenix Investor
Phoenix investor

Phoenix Investor SK

Phoenix Investor SK vznikol v roku 2016. Po obdržaní licencie od NBS pôsobí ako samo­statný finančný agent primárne v sektore kapitálových trhov. Sme členom skupiny Phoenix Group pôsobiacej v štyroch kraji­nách Európy. Naším hlavným cieľom je kom­plexné a objektívne investičné poradenstvo a schopnosť klientov dlhodobo sprevádzať v úlohe investičných poradcov. Spolupracujeme s najväčšími svetový­mi poskytovateľmi finančných produktov a snažíme sa klientom poskytnúť tie naj­vhodnejšie riešenia. V našej spoločnosti sa usilujeme o to, aby bolo riziko investície klien­tovi nielen riadne vysvetlené, ale aj správ­ne pochopené. Sme pyšní, že sa staráme o zákazníkov s vysokými nárokmi a očaká­vaniami. Ďalej zabezpečujeme možnosť sa stretnúť s profesionálnym špecialistom v ob­lasti sprostredkovania úverov alebo poistenia. V neposlednom rade poskytujeme informácie smerujúce k možnostiam nákupu fyzického zlata.
All Commodity Integrating

All Commodity Integrating

All Commodity Integrating - spoločnosť bola založená v roku 2004 a ponúka rozličné služby v oblasti servisu a podpory, týkajúce sa obchodných aktivít so surovinami. V tejto súvislosti sa ACI považuje za špecialistu na rozhraní medzi priemyslom a obchodom, prípadne odbytovými spoločnosťami. V dôsledku rozsiahlych zmien, odohrávajúcich sa od roku 2008 predovšetkým na európskych finančných trhoch a nie v poslednom rade v dôsledku stúpajúceho dopytu po surovinách, uchovávajúcich hodnotu, sa spoločnosť ACI v roku 2011 rozhodla zamerať sa na trh s drahými kovmi.
Pre tieto účely bola v roku 2012 spoločne s vedúcim poskytovateľom IT služieb pre odbytové spoločnosti a špeciálne banky vyvinutá vlastná výkonná platforma pre drahé kovy, predovšetkým pre zlato. V tejto súvislosti sa v stredobode nachádza nielen transparentnosť v spojení s profesionálnou prípravou informácií, ale aj vytvorenie profesionálnej a zároveň nanajvýš užívateľsky ústretovej vstupnej a prístupovej plochy, určenej pre spotrebiteľov.

Vďaka tejto online platforme, ktorá ponúka rôzne možnosti stratégie nákupu, je nákup zlata u nás jednoduchý.
Hlavným cieľom ACI pri výbere partnerských spoločností je predovšetkým kvalita, istota a dlhodobá udržateľnosť nákupov komoditných kovov, ktoré zaisťujeme pre klientov.
Fyzické zlato sa nakupuje vo forme zliatkov, ktoré spĺňajú normu „Good delivery“ od London Bullion Market Association (LBMA). Pravidlá LBMA určujú fyzikálne vlastnosti zliatkov, ako sú najmä vysoká čistota a štandardizovaná veľkosť. Zlato s týmito vlastnosťami sa používa na hlavných medzinárodných trhoch (Hongkong, Londýn, New York, Sydney, Tokyo, Zürich) a v zlatých rezervách vlád, centrálnych bánk ale aj MMF.
Tieto zliatky sa nakupujú prostredníctvom renomovaných veľkoobchodných platforiem a bánk, ktoré získavajú zlato od výrobcov schválených LBMA, ako sú napríklad Heraeus alebo Münze Österreich. Phoenix Investor je exkluzívnym obchodným partnerom pre slovenský a český trh.

Raiffeisen Bank AT

Raiffeisen Bank AT je spolonosť, u ktorej ACI zabezpečuje hromadnú depozitnú úschovu tovaru, ktorý je vo vlastníctve rôznych klientov, nakupujúcich tovar v pravidelných splátkach. Tovar, zakúpený klientom, je fyzicky uložený v skladoch alebo bankových trezoroch, vybavených špičkovou bezpečnostnou technikou, prípadne dočasne v trezoroch veľkoobchodu, do všetkých trezorov môžu vstúpiť iba oprávnené osoby. Uložený tovar je v plnej výške poistený.

Argor Heraeus SA

Argor Heraeus SA – ako súčasť spoločnosti Heraeus Precious Metals (HPM) je najväčším globálnym poskytovateľom služieb v priemysle drahých kovov. Vďaka svojej kľúčovej pozícii v hodnotovom reťazci je Argor-Heraeus ideálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa zaoberajú obchodom s drahými kovmi: bane, obchodníci, domy s drahými kovmi, centrálne a komerčné banky, výrobcovia mín a šperkov a hodiniek, ako aj priemyselní spotrebitelia.
Naše podnikanie zahŕňa:
 • rafinácia zlata, striebra, platiny a paládia
 • ingoty pre banky, obchodníkov a výrobky pre elektronický a chemický priemysel, polotovary a riešenia pre hodinárstvo a luxusné šperky
 • Služby v oblasti fyzického obchodovania s drahými kovmi
 • Každý deň sa zaväzujeme zabezpečiť kvalitu služieb, ktoré ponúkame našim partnerom, a udržateľnosť toho, čo robíme, predstavuje pre kovy, ktoré pracujeme, vzácnu pridanú hodnotu.

MÜNZE ÖSTERREICH

MÜNZE ÖSTERREICH – jediná oficiálna rakúska mincovňa Münze Österreich so sídlom vo Viedni. Dodávateľ zlatých zliatkov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky Good delivery.

O SPOLOČNOSTI
Rakúska mincovňa, ktorá je medzinárodne známa svojim know-how v oblasti spracovania drahých kovov a výroby mincí, je globálnym hráčom v medzinárodnom mincovníctve a patrí medzi popredné svetové mincovne.
Rakúska mincovňa, ktorá má viac ako 825 rokov skúseností s výrobou mincí, funguje ako súkromná spoločnosť a je jediným výrobcom mincí pre rakúskych občanov.
Rakúska mincovňa, ktorá je vo svojej celistvosti vlastnená i Rakúskou národnou bankou, zamestnáva viac ako 200 ľudí a ročne vyprodukuje približne 450 miliónov mincí.

Pro aurum DE

Pro aurum DE – trezor v Mníchove zabezpečuje uskladnenie a prípadnú logistiku zlata.

Ako priekopník v oblasti obchodu s drahými kovmi vynašiel v roku 2004 pro aurum online obchodovanie s výrobkami z drahých kovov pre súkromných a inštitucionálnych investorov.
Široká sieť zamestnancov v pobočkách, ktorí sú absolútnymi odborníkmi, pokiaľ ide o investície do drahých kovov. Používajú osvedčené logistické riešenia a prináša drahé kovy v špičkovej kvalite FINE GOLD a GOOD DELIVERY. Ponúkajú taktiež rôzne riešenia pre bezpečné uloženie vašich vzácnych kovov.
Predstavuje jednu z najväčších spoločností obchodujúcich so zlatom v nemecky hovoriacej oblasti. Viac ako 100 000 spokojných súkromných zákazníkov, 1 200 finančných poradcov a správcov, viac ako 150 bánk a 50 obchodníkov s drahými kovmi už zažilo výhody tejto silnej značky.
Obchodný časopis FOCUS Money nás v posledných rokoch niekoľkokrát ocenil ako „Najlepší obchodník s drahými kovmi v Nemecku“.
ARTHUR REALITY

2011 - 2022 © ARTHUR Real Estate Company, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

Inzerujeme na najväčšom realitnom serveri www.topreality.sk