KVALITA ZLATA - GOOD DELIVERY

Nakúpené zlato u nás podlieha štandardu “Good Delivery” London Bullion Market Association (LBMA) Za kvalitu zlata zodpovedajú:

 • Muenze Oesterreich (AT) – založenie Münze Österreich siaha až do roku 1194. Rakúska mincovňa má za sebou už viac ako 800 rokov skúseností. Je to jediná oficiálna mincovňa Rakúska so sídlom vo Viedni.
 • Argor Heraeus (CH) je popredná medzinárodná rafinéria drahých kovov. Je preslávená aj tým, že vyrába zliatky na zákazku pre významné banky po celom svete.
 • Rafinéria je akreditovaná londýnskou burzou a spĺňa najvyššie štandardy teda „Good Delivery“ Akreditácie Argor Heraeus :
  • 1961 Londýnska burza (LBMA)
  • 1974 Obchodná burza New York (divízia COMEX)
  • 1982 Komoditná burza Tokio
  • 2005 Multikomoditné centrum Dubaj