ÚSCHOVA / DODANIE ZLATA

  • Úschova zlata u zmluvných partneroch v trezore napr. Pro Aurum v Mníchove alebo v bankovom trezore RBI (Raiffeisen Bank International) vo Viedni. Trezory sú vybavené špičkovou bezpečnostnou technikou a sú poistené.
  • Zlato si môžete uschovať aj doma – odoslanie zlata za štandardných podmienok kuriérom v zmysle VOP(všeobecných obchodných podmienok)
  • Prípadný prenos zlata bude prebiehať VOP dodávateľskou kuriérskou službou. Ďalšie detaily sa dohodnú už individuálne. Zásielka bude diskrétne označená a bezpečne zabalená, aby bolo zlato v 100% bezpečí.