ZMLUVNÝ VZŤAH

Zlato kúpite uzavretím Kúpno – predajnej zmluvy / Zmluvy o úschove a spravovaní spravovanej podľa rakúskeho práva so spoločnosťou ACI:

All Commodity Intertrading GmbH
Liechtensteinstraße 63
A-1090 Viedeň, Rakúsko
www.safeandhome.com