Vadia vám hluční susedia, ktorí žijú v byte nad vami? Dôchodca pán Peter z prvého poschodia, ktorý fajčí v pivničných priestoroch, či pani Kovalská, ktorá pravidelne zabúda zavrieť dvere do bytovky?

Ak bývate v byte a nie v rodinnom dome, určite je pre vás susedské spolužitie aspoň trochu dôležité. Ak nie pre priateľské vzťahy, tak aspoň z pohľadu pokojného a bezpečného bývania. Aké sú práva a povinnosti obyvateľov bytovky, určuje domový poriadok. Vybrali sme pre vás niekoľko základných pravidiel.

Všetci užívatelia bytov v bytovom dome sú povinní riadiť sa domovým poriadkom. Ten by mal byť na viditeľnom mieste na prízemí, aby každý vedel, čo sa môže a čo nie. Tak napríklad...

Stavebné práce

Stavebné a udržiavacie práce s použitím hlučných technických prostriedkov je možné vykonávať len v pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. V nedeľu alebo v iný deň pracovného pokoja sú hlučné stavebné a udžiavacie práce v dome zakázané.

Čas na spánok a oddych

Poriadok stanovuje i časy, ktoré sú určené na nočný pokoj. Čas je stanovený podľa príslušného mesiaca. V letnom období (od 1. apríla do 30. septembra) je od nočný pokoj od 22.00 do 06.00 hod. a v zimnom období (od 1. októbra do 31. marca) od 21.00 do 07.00 hod.

V čase nočného pokoja sa nesmie vykonávať činnosť, ktorá by akokoľvek rušila pokoj v dome, nie je dovolené hrať na hudobnom nástroji, spievať, hlučne sa zabávať, používať vysávače, práčky, vŕtačky, treba stíšiť zvukové prejavy /tv, rádio, atď./. Je stanovená i povolená výška hluku, tá je najviac 30 decibelov.

Spoločné priestory

Spoločné priestory sú určené pre všetkých. Ide o chodby, schodište, pivničné priestory, miestnosti v spoločnom vlastníctve ako napr. kočikáreň, sušiareň, atď. V týchto priestoroch je zákazané fajčiť, zakázané používať oheň, nezapratať priestory tak, aby sťažili prístup záchranným zložkám, zakázané používať elektrické zástrčky umiestnené v spoločných priestoroch, zakázané inštalovať elektrické prípojky alebo elektrické spotrebiče do pivníc.

Čo sa týka spoločných priestorov, treba dbať na to, aby dvere do pivníc a ostatných spoločných priestorov boli uzavreté.

Spoločné priestory slúžia na uskladnenie bicyklov, kočíkov a invalidných vozíkov. Ostatné predmety môžu byť takto uskladnené iba krátkodobo a tak, aby nezavadzali v bežnom využívaní priestorov.

Spoločné loggie

Pokiaľ využívate loggiu či terasu spolu so svojim susedom, treba i tu udržiavať poriadok. Okrem kvetinovej výzdovy nie je dovolené ukladať sem iné predmety.

O kvety na balkóne sa treba starať tak, aby voda z nich nepretekala susedovi pod vami a aby sa nestalo, že vypadnú z balkóna a ohrozia niekoho na ulici.

Bezpečnosť musí byť

Na chodbách môže byť taktiež kvetinová výzdoba, nesmie však obmedziť prístup bezpečnostných zložiek v prípade potreby. Treba dbať i na to, aby neprichádzalo k poškodzovaniu hasiacich prístrojov.

Na všetkom sa dá dohodnúť

Toto sú také základné pravidlá príjemného spolužitia. Všetci ich poznáme, ale nie každý nimi riadi.

Pravidlá sú pravidlá, ale pravdaže na všetkom sa dá dohodnúť. Preto je dôležité, aby ste so svojimi susedmi mali dobré vzťahy, potom by ani to vŕtanie v nedeľu nemal byť problém. Ak slušne obehnete všetkých susedov a požiadate ich o trpezlivosť, určite vám vyjdu v ústrety. A to platí aj pri ostatných aktivitách.

Snažte sa teda, aby vás susedia mali radi. Susedské vzťahy sú skutočne veľmi dôležité. Ak si robíte naprieky, môže vám to poriadne otráviť život.

Galéria