Kúpili ste novostavbu domu, ale neviete, na čo máte v prípade poruchy nárok? Zatečená strecha, praskliny na stenách, pokazené WC. Na čo sa vzťahuje záruka a ako dlho trvá, naopak, čo si musíte dať opraviť na vlastné náklady?

Rozhodli ste sa pre bývanie v rodinnom dome a uprednostnili ste nový dom pred starým. Predsa len, nové je nové, novostavba sľubuje kvalitu a istotu, že nebudete musieť tak skoro volať opravára. Ale aj pri novostavbe môže nastať nepríjemná situácia, kedy je potrebný zásah.

Podľa Občianskeho zákonníka musí každá novostavba disponovať záručnou dobou. To znamená, že stavebník má povinnosť akceptovať reklamáciu zo strany majiteľa domu a zabezpečiť vybavenie tejto reklamácie.

Záruka minimálne tri roky

Minimálna dĺžka záručnej doby na stavebné materiály či stavebné práce vykonávané na už zrealizovanom diele je 24 mesiacov, pri realizácii úplne nového diela je to najmenej 36 mesiacov. Sú aj výnimky, kedy je minimálna záručná doba skrátená. Jedná sa napríklad o niektoré prístavby, záhradné stavby. Tu je stanovená doba 18 mesiacov.

Spotrebiče a zariadenie majú svoje pravidlá

Treba však rozlíšiť, čo chcete reklamovať. Aj pri novom diele sa na niektoré vybavenie vzťahuje iba všeobecná zákonná 24 mesačná záruka. Jedná sa o spotrebiče, zariadenie a niektoré materiály. Sem patrí i spomínané WC. 

Aká je maximálna dĺžka?

Maximálna dĺžka záručnej doby nie je zákonom daná. Môžu si ju však určiť stavebník a majiteľ domu na základe osobitnej dohody.

Záručná doba začína odo dňa prevzatia diela.

Najčastejšie závady, ktoré môžete u stavebníka reklamovať:

- praskliny

- nekvalitné dlažby a obklady

- zatekanie zo strechy, premokanie stavby

- rosenie skla v okne

- plesne a huby

- iné škody na stavbe

Ako podať reklamáciu?

Reklamáciu vždy podávajte písomne. Nie ústne. Možno síce máte dobrý vzťah so stavebníkom, nespoliehajte sa na dobré slovo. Za písomnú formu sa považuje aj mailová komunikácia, musíte si však v nej dohodnúť jasné podmienky. Odstránenie závady prebieha na náklady stavebníka, nedajte sa oklamať, že si napríklad potrebný materiál musíte uhradiť vy sám.

zdroj: občiansky zákonník, nehnutelnosti.sk, foto: xidia.co

Galéria