Každoročne zostavujú spoločnosti rebríčky najlepších miest na svete. Kritéria však majú rôzne, preto aj výsledné rebríčkov nie sú totožné. Zostaveniu takého rebríčka sa venuje i magazín Time Out, ktorý i  za rok 2021 vyhodnotil a zoradil 37 najlepších miest na život.

Víťazom je San Francisco, v prvej desiatke je i Praha

Prvé miesto patrí mestu San Francisco. Magazín ocenil najmä spoluprácu a solidaritu ľudí po prepuknutí pandémie. Susedia si vzájomne pomáhali, boli kreatívni, nepodľahli zúfalstvu, mysleli aj na iných, nielen na seba. Práve v takejto ťažkej dobe sa prejavili skutočné hodnoty a vlastnosti.

Druhé miesto obsadil Amsterdam, ktorý sa zameral na skrášlenie mesta pre domácich i turistov. Mesto sa zaviazalo, že z centra mesta vytlačí pochybné prevádzky a sústredí sa na históriu, komunitu, zeleň.

Tretie miesto si uchytil Manchester. Aj toto mesto sa výrazne prejavilo ako komunitné a spolupracujúce počas pandémie. Zamerali sa na charitu a pomoc zraniteľným obyvateľom, nezanedbali ani kultúru a spoločenské podujatia.

Do prvej desiatky sa dostali v nasledovnom poradí mestá Kodaň, New York, Montreal, Praha, Tel Aviv, Porto a Tokyo.

Praha oslovila svojou architektúrou, vzhľadom, pôžitkami pre domácich i návštevníkov, zaujala i pešia dostupnosť centra a jeho okolia, ale i fakt, že v Prahe jednoducho nepotrebujete auto. Pochvala patrí i početným ihriskám a športoviskám, miestam na relax a piknik.

Do rebríčka sa dostali i mestá Los Angeles, Chicago, Londýn, Barcelona, Melbourn, Sydney, Shanghai, Madrid, Mexico City, Hong Kong, Lisabon, Boston, Milano, Singapur, Miami, Dubai, Beijing, Paríž, Budapešť, Abu Dhabi, Sao Paulo, Johannesburg, Rím, Moskva, Buenos Aires, Istanbul, Bangkok.

Magazín hodnotil mestá na základe viacerých kritérií, medzi hlavné patria:

- kvalita života a aktuálna miera životnej úrovne obyvateľov,

- kultúrny život a  možnosti na kultúrne a umelecké vyžitie,

- ekologické aktivity a prístup k environmentálnym otázkam,

- schopnosť obyvateľov spolupracovať a udržať vysokú úroveň solidarity,

- schopnosť daného mesta zvládnuť epidémiu a jej dopady,

- dosah epidemiologických opatrení na kvalitu spoločenského života.

Zdroj: timeout.com, reality.sk, foto: pinterest.com, sf.scurbed.com, studyabroad.com, citybaseapartments.com, sworld.co.uk, centrenet.centre.edu, fodors.com, successtours.com, nbcnews.com, touristjourney.com, evaair.com

Galéria